Generalforsamlings dokumenter

Årstal indikerer det år, det er afholdt i - dvs. det er gældende for året før

Indkaldelser

2020 - aflyst pga. corona

Referater (max 10 år)

2020 - aflyst pga. corona

Beretninger (max 10 år)

2024

2020 - aflyst pga. corona

Bestyrelses dokumenter

Referater for 2024

Referater for 2023

Referater for 2022

Referater for 2021

Referater for 2020

Referater for 2018

Økonomi

Regnskabslovgivningen påbyder os at gemme de sidste 5 års regnskaber. Regnskabet ligger her i årsregnskabsform. Alle enkelt posteringer kan ses ved henvendelse til kassereren. 

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve sendes ud 1-2 gange årligt til alle der har givet mail adresse. Hvis man ikke ønsker nyhedsbreve men gerne alt andet via mail, kan man via sit login deaktivere nyhedsbrevet.

2022

2023

2024


* Da der er kommet nyt regnskabsprogram og dermed ny kontoplan, er budget for 2022 indlagt med først det ,der blev fremlagt på GF i april, dernæst det nye, der arbejdes med i 2022 og til sidst er der lagt en konverteringstabel, så man kan se, hvor de forskellige poster er placeret ind/fordelt hen. Derudover er der i det nye medtaget de ændringer, der blev vedtaget /aftalt på GF omkring renter, der skulle flyttes til udgifter og bestyrelseshonorar, der skulle opdeles. Vi har i det nye desuden rettet de regne- og slåfejl, der var i det gamle. Der er ingen poster ,der har fået færre eller flere midler, så den samlede sum er det samme (når man ser bort fra regnefejl.)