Generalforsamlings dokumenter

Årstal indikerer det år, det er afholdt i - dvs. det er gældende for året før

Indkaldelser

2020 - aflyst pga. corona

Referater (max 10 år)

2020 - aflyst pga. corona

Beretninger (max 10 år)

2020 - aflyst pga. corona

Bestyrelses dokumenter

Referater for 2022

Referater for 2021

Referater for 2020

Referater for 2018

Referater for 2017

Økonomi

Regnskabslovgivningen påbyder os at gemme de sidste 5 års regnskaber. Regnskabet ligger her i årsregnskabsform. Alle enkelt posteringer kan ses ved henvendelse til kassereren. 

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve sendes ud 1-2 gange årligt til alle der har givet mail adresse. Hvis man ikke ønsker nyhedsbreve men gerne alt andet via mail, kan man via sit login deaktivere nyhedsbrevet.

* Da der er kommet nyt regnskabsprogram og dermed ny kontoplan, er budget for 2022 indlagt med først det ,der blev fremlagt på GF i april, dernæst det nye, der arbejdes med i 2022 og til sidst er der lagt en konverteringstabel, så man kan se, hvor de forskellige poster er placeret ind/fordelt hen. Derudover er der i det nye medtaget de ændringer, der blev vedtaget /aftalt på GF omkring renter, der skulle flyttes til udgifter og bestyrelseshonorar, der skulle opdeles. Vi har i det nye desuden rettet de regne- og slåfejl, der var i det gamle. Der er ingen poster ,der har fået færre eller flere midler, så den samlede sum er det samme (når man ser bort fra regnefejl.)