Foreningens rammer


"En forening er kun så god, som dens regler og vedtægter"

Generalforsamling

Generalforsamling holdes som oftest langfredag. 


Alle ejere af en parcel kan deltage og stemme, såfremt de ikke er i restance. Se referater og indkaldelser via dette link.Læs mere


Fællesforeningen Kaldred

Kaldred Ferieby består af 6 grundejerforeninger. Der er derfor en masse områder, hvor vi skal samarbejde  på tværs. Det være sig vedr. fælles arealer, fælles veje og meget meget mere. 


Læs mere

Kort skitse over de 6 foreninger

Bestyrelse

Bestyrelsen mødes ca. 5 gange om året.


Derudover foretages der et par markvandringer om året, hvor vi beser de grønne områder.


Find referater og andre dokumenter via linket.


Læs mere


Regnskab og budgetter

Regnskabsåret følger kalenderåret, men kontingent perioden løber fra 1. maj til 30. april.

Alle regnskaber og budgetter offentliggøres umiddlebart efter godkendelse.


Regnskaber og budgetter finder du i filarkivet

Taksterne finder du her.Spar miljøet for en belastning - og os for penge!


Tilmeld dig til mailkorrespondance 

Vi prøver tilstadighed at nedbringe vores omkostninger til især porto. Det kan du være med til ved at tilmelde dig til at modtage al post herunder kontingentopkrævning via mail. 

Udfylde denne formular og mail den til kassereren.

Privatlivspolitik

Grundejerforeningen Ingershøj bruger Foreninglet som medlemsdatabase og regnskabssystem. Her opbevares alle data om dig som medlem. Læs vores privatlivspolitik her.