ØKONOMI

Bag enhver succesfuld forening - ligger en sund økonomi!

Forpligtelser

I forbindelse med erhvervelsen af en ejendom/grund i vores

grundejerforenings område, skal du betale et indskud som ny ejer. Indskuddet betales uagtet om du køber, arver eller overtager ejendommen fra familie.


Indskuddet tilbagebetales ikke ved senere salg.


Derudover skal du årligt betale kontingent. Kontingenten opkræves via mail, hvis du giver os et mailsamtykke ellers via post. 


Har man ikke givet mailsamtykke, betaler man 50 kr. ekstra om året i admininstrationsgebyr.  


Bor du udenfor Danmark, betaler du udover administrationsgebyret også ekstra porto for faktiske udgifter, hvis der ikke gives email samtykke!


Du kan tilmelde din kontingent til Betalingsservice. Bemærk dog at det ikke alene kan fritage dig for administrationsgebyret. Det kan kun en email tilmelding.

Gældende takster

Indskud: 650 kr

Kontingent: 900 kr

Administrationsgebyr: 50 kr

Rykker gebyr: 100 kr. pr. gang

Advokat salær: 1000 kr. pr. sag


HAR DU EN GOD IDE?

Er der noget, du synes kunne blive bedre, gøres anderledes eller trænger til at kigges på? Så giv os et praj! Du kan kontakte formanden via nedenstående knap - så tager han din henvendelse med til næste bestyrelsesmøde

Vi kan gøre mere end blot at være med, vi kan deltage aktivt.

Fornyelse skaber muligheder. Kvalitet skaber efterspørgsel, men der er brug for teamwork for at gennemføre det.

De færreste byrder er særligt tunge, hvis vi løfter i flok.