NYHEDER

Her bringer vi senest nyt fra Ingershøj

Info fra bestyrelsen.....
06-04.2024

GF: Der har været afholdt generalforsamling. Da bestyrelsen først mødes medio maj, hvor de kan underskive det, er det lagt ud uden underskrift pt. Alle har dog godkendt elektronisk via mail. Referatet er dags dato udsendt til alle mail modtagere. Postmodtagere vil få det tilsendt sammen med kontingent opkrævning. Indtil da kan det findes i filarkivet.

Info fra bestyrelsen.....
05-02.2024

GF: Der er udsendt indkaldelse til generalforsamling. I år afholdes generalforsamlingen Myrehøj, Vilhelmhøjsvej 1, 4593 Eskebjerg, da Eskebjerg forsamlingshus er optaget til anden side. Se indkaldelse og bilag her

Info fra bestyrelsen.....
06-01-2024

Hjemmeside: Så er hjemmesiden opdateret med referatet fra November bestyrelsesmødet, en ny side med fællesforeningens oplysninger - herunder referatet for Julemødet med fællesforeningen.  

GF: Generalforsamlingen bliver 29. marts 2024 - der vil komme indkaldelse i løbet af kort tid. 

Info fra bestyrelsen.....
24-07-2023

Markvandring: Bestyrelsen har været på sin årlige "markvandring", som er en cykeltur rundt i vores GF for at kigge nærmere på beplantning og veje. I år havde vi fået diverse input fra jer grundejere om steder, der kunne have fokus på. Der er kigget på alle stederne og bestyrelsen har svaret tilbage på hver henvendelse. Der er også kommet forslag om at lave nogle områder med "vild med vilje" - dette kigger bestyrelsen nærmere på. Tak for alle henvendelser. 

Info fra bestyrelsen.....
02-06-2023

Kontingenten forfaldt i går: Rigtig mange har tilmeldt sig BS eller betalt FI kortet rettidigt. Dejligt. Der er dog stadig ca. 50 der mangler at betale. Vær obs på, at I får betalt inden der automatisk sendes rykkere, som koster 100 kr. pr. gang. Der kommer ingen "gratis" SMS remindere i år!


Græsslåning: I år har de tre foreninger Plantagen, Birkely og Ingershøj slået sig sammen om en græsslåningsaftale med en nye entreprenør. Han skal lige "ind i rytmen", så skulle nogen af jer opleve problemer omkring græsslåning på fællesarealer eller p-pladser/vendepladser, så RO PÅ. Henvend jer til vores grønne mand Anders, så tager han det op med græsmanden. Nikolaj skal jo lige lære alle vores "hjørner og afkroge" at kende. 


Støvdæmpning: Der er i år budgetteret med 2 støvdæmpninger. Vi har fået skærver på en del af de store vej - det skulle gerne afhjælpe nogle af problemerne med hullede, støvede veje. Men det tager ikke det hele. Derfor vil der blive lavet støvdæmpning 2 gangen i år. Første gang sker i næste uge. Vi ved, der er et stort ønske om støvdæmpning flere gange om året, men det er en stor tung post i regnskabet. Og der er kun "en" til at betale, hvis vi skal støvdæmpe for tit - det er alle os grundejere! Så sæt hastigheden ned og køre roligt - så støver det mindre.


Hastighed på vejene: Vi er godt igang med at sætte flere hastighedsdæmpende foranstaltninger op, som lovet på sidste GF. Der er kommet flere 20 km skilte og chikaner. Det er en meget tung og svær arbejdsgang at få lov til at lave hastighedsdæmpende tiltag udover vejmyndighedernes egne tiltag, så vi skal være meget glade for, at det faktisk efter næsten 1 års tovtrækkeri, er lykkedes at komme hertil, hvor vi rent faktisk har fået tilladelse til opsætning af 4 sæt chikaner samt 20 km hastighedsskilte på vores veje. Der er nogle af vores nabo foreninger, der stadig kæmper for det samme på 10. år! Chikaner og hastighedskilte gør det dog ikke alene  - det er vores allesammens opgave at kigge indad, kigge på vores venner og besøgene - og bede ALLE køre LANGSOMT! Det er hverken skilte, chikaner eller bilerne, der gør det - det er foden på speederen!Man får ikke længere lov til at bruge betonkegler som chikaner - og chikanerne skal stå, så skraldebiler osv. kan komme igennem uden at køre i rabatten. Så placeringen af chikanerne er i stor grad defineret af tilladelsen fra Vejdirektoratet. Vi har en smule fleksibilitet ift. ind på vejen - så nu prøver vi det af med denne afstand. Hvis det ikke hjælper, prøver vi at flytte dem lidt. På Ingershøjvej har det haft god effekt i prøveperioden, så mon ikke Ahorns Alle ogsgå kan finde ud af det. (Ps. der kommer et sæt mere op på Ahorns Alle)

Selvom vores område af vejdirektoratet er udlagt til 30 km zone, har vi fået lov til at dæmpe hastigheden yderligere. Så på ALLE vores veje gælder 20 km! Også stikvejene selvom, der ikke lige er sat et skilt op!

Info fra bestyrelsen.....
14-05-2023

Kontingent: Så er der udsendt kontingent opkrævninger. Husk derfor at tjekke din spam mail, hvis ikke du har modtaget den pr. mail, som du plejer. Dem der får pr. post, får den i løbet af ugen. Den er automatisk udsendt via BS. Vær sød at overholde betalingsfristen. Det gør altså mit arbejde meget lettere, og det er så kedeligt at sende rykkere. 


Jf. GF så er der redigeret i vores ordsnreglement. Det opdaterede reglement ligger her på hjemmesiden i Filarkiv. Den primære ændring er, punkt 6, motoriseret værktøj (herunder græsslåning) er ændret. Tiderne er fremover hverdage 9-17, Fredag 9-20, Lørdag 9-17 og søndag samt helligdage 9-15


Filarkivet er opdateret med senest bestyrelsesmøde referat. 


Dem der stadig ikke er tilmeldt e-mail samtykke, vil modtage en kopi af GF referatet med post om kort tid. Pga. sygdom og printer problmer er den forsinket. Men den skal nok komme. I andre kan finde referatet på hjemmesiden. 


Info fra bestyrelsen.....
21-02-2023

Generalforsamling: Der er netop udsendt indkaldelse til alle via mail. Dem der er på post kan forvente at finde den i jeres postkasser, når Postnord kommer frme med den til jer om ca. en uges tid. Vær opmærksom på, at hvis du IKKE har modtaget det, kan det enten være røget i din spam mail eller skyldes, at du ikke har givet et email samtykke endnu eller har en forkert mail adresse stående! Alle der er blevet medlem efter april 2022, SKAL indsende en samtykke erklæring for at modtage mails fra os. Gør man ikke det, vil man intet få på mail - men vil automatisk blive pålagt 50 kr i administrationsgebyr ifm. kontingentopkrævning. 

Se alle dokumenterne der er med i indkaldelsen her

Info fra bestyrelsen.....
20-11-2022

Nyhedsbrev: Der er netop udsendt Nyhedsbrev til alle. Vær opmærksom på, at hvis du IKKE har modtaget det, kan det enten være røget i din spam mail eller skyldes, at du ikke har givet et email samtykke endnu! Alle der er blevet medlem efter april 2022, SKAL indsende en samtykke erklæring for at modtage mails fra os. Gør man ikke det, vil man ikke få Nyhedsbrevene - og man vil blive pålagt 50 kr i håndterings- og portogebyr ifm. kontingentopkrævning. Klik her for at læse nyhedsbrevet.   

Info fra bestyrelsen.....
18-10-2022

Landliggerudvalg: Vores formand er af bestyrelserne i de 6 grundejerforeninger blevet valgt til repræsentant i Landliggerudvalget for område 7, som dækker Kaldred. Tillykke med valget. Han har været afsted til det første stormøde i september, hvor bl.a. den nye affaldsordning for Kalundborg kommune blev fremlagt. Klik her for at se slides fra mødet.   

Info fra bestyrelsen.....
09-08-2022

Opdatering om skraldespande: Vi har været i dialog med Kalundborg Kommune, der har svaret tilbage, at der ikke lige pt. bliver krav om fast belægning nogen steder og at affalsspandene vil blive tømt som sædvanlig - der hvor de hele tiden har stået. I hvert fald indtil videre!. Kommunen skal lige have på plads, HVAD og HVORDAN kravene skal være og håndhæves, før der sker mere. 

Info fra bestyrelsen.....
01-08-2022

Skraldespande: Der er en nogle medlemmer, der har fået besked fra kommunen vedr. placering af affaldsspande. Vi er i dialog med kommunen og vi vil informere yderligere, når vi har en afklaring fra dem.....


Gravearbejde: Der foretages gravearbejde af Fibia på området Ahorn Allé 4-6 i perioden 22/8-30/9 2022


Huller: Der vil blive lagt en bunke med grus for ennden af Ahorn Allé til brug for opfyldning på grusvejene, hvis der opstår mindre huller. Vi må alle hjælpes ad med at få fyldt dem op efter behov. Bestyrelsen stoler på, at vi selvfølgelig alle respekterer, at det KUN er til vores grusveje - ikke til privat formål på privat matrikel. 

Så er der sendt første rykker ud .....
13-06-2022

Så har vi sendt første rykker afsted. Husk nu at få betalt! Hver gang vi sender koster det os ekstra udgifter og ærgelser - og dig 100 kr i gebyr! 

HUSK kontingent betaling.....
03-06-2022

Som en ekstra ordinær reminder er der i dag sendt en venlig påmindelse ud til dem, der endnu ikke har betalt kontingent (hvis man er på email). 


Det er en ny ting, at man i GF Ingershøj vil blive rykket forholdsvis hurtigt fremover - og at man skal betale hele 100 kr i gebyr! Så derfor har kassereren valgt at i år sende en "gebyr" fri venlig hilsen til jer, inden selve rykkerkørslen kører - for det gør den automatisk og så koster det ekstra. 


Da vi ved al begyndelse er svær, får I derfor i år denne "heads up" inden selve rykkeren. Det vil ikke ske fremover. Så det er en rigtig god ide at få tilmeldt sin betaling til PBS eller i hvert fald fremover at huske at overholde betalingsfristen.  

Nyhedsbrev
29-05-2022

Så er vores næste nye skud sat i søen - Nyhedsbreve! Vi vil forsøge at udsende 1-2 nyhedsbreve om året. De udsendes kun til dem, der har angivet en mailadresse. Ønsker man ikke at modtage nyhedsbrevet, kan man deaktivere det via sit medlemslogin. Det ændrer ikke ved at man får andre ting via mail. 


Nyhedsbrevene kan genfindes under Filarkiv.

HUSK email tilsagn
16-05-2022

Flere og flere giver tilsagn om email kommunikation - det er super dejligt. Det sparer jer penge og os arbejde. 


Et par steder kan vi dog se, at man har tilmeldt betalingen til Betalingsservice, men stadig ikke tilmeldt sig email kommunikation.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at man ikke slipper for de 50 kr i portogebyr ved kun at tilmelde sin betaling til BS!

Gebyret pålægges som en samlet betaling for al kommunikation med medlemmer uden mail. Derfor  - hvis I vil spare de 50 kr, så skal I også indsende jeres email samtykke.

Pullerter
13-05-2022

Bestyrelsen er påbegyndt et forsøg på hastighedsnedsættelse på vores større veje. 


I første omgang har vi prøvet med tre pullerter på Ingershøjvej. Da det kun er et forsøg, og vi derfor skal kunne reetablerer vejen, hvis pullerterne skal flyttes, har vi valgt i første omgang at lade jord "bunkerne" ligge ved hver pullert. Bliver det en permanent løsning at pullerterne skal stå der, hvor de står, så vil jorden selvfølgelig blive flyttet.


Lige pt. ser de ud til at have en positiv effekt.

Betalingsservice
13-05-2022

Det er dejligt at se så mange der tilmelder kontingent til betalingsservice. I skal dog være obs på følgende:

  • Hvis I har nået at tilmelde INDEN vi opkrævede, så er det muligt, at Nets har været hurtige og gjort jer "aktive" med det samme. Det vil bevirke, at I ikke modtager modtaget en opkrævning via mail, for så vil den blive trukket automatisk den 1/6-22. (Husk lige at tjekke det for en sikkerhedsskyld - er den ikke trukket, må I overføre manuelt til vores konto ). Når man er tilmeldt BS, finder man sin faktura via Medlemsportalen. 
  • Hvis I først har tilmeldt, da I fik opkrævnignen, skal I selv betale jeres kontingent via FI indbetalingslinjen i jeres bank. Så vil jeres BS tilmelding først træde i kraft næste år.


Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan hjælpe jer med BS tilmeldingen. I kan finde den elektroniske tilmelding i medlemsportalen og på hjemmesiden, men I kan også aflevere oplysningerne til jeres bank og bede dem hjælpe med tilmeldingen. 

Kontingent for 2022 er nu opkrævet
05-05-2022

Så er alle kontingent opkrævninger udsendt via vores nye medlemssystem. I samme forbindelse har I alle fået jeres eget login til medlemsdatabasen, så I selv kan opdatere jeres data. Så som tlf., fast adresse m.m. 


Det er glædeligt at se, at flere af jer allerede har taget det i brug-  og der er begyndt at komme BS tilmeldinger ind. Det er også et af de nye tiltag. 

Ny hjemmeside og nyt administrationssystem
29-04-2022

Så fik vi implementeret overgangen til både nyt administrationssystem og ny hjemmeside. Det blev vedtaget ved generalforsamlingen for 2020, men pga. corona er det først blevet implementeret her i 2022. Vi glæder os over det nye design på hjemmesiden og håber I vil kunne lide det ligeså meget som os. 


Vi skal opkræve dette årskontingent fra det nye system Foreninglet. Det er første gang, vi prøver det og ser frem til det med store forventninger. Men bær over med os, hvis der skulle ske nogle småfejl undervejs. Nyt system og ny kasserer giver altid lidt udfordringer 

Spar på energien!


Husk at energipriserne eksploderer i øjeblikket - og det bevirker at alt andet også stiger. Så husk at holde øje med jeres forbrug - og sluk for unødvendige strømslugere.

Vis hensyn


Nu kommer sommeren og det gode vejr, hvor vi alle vil være ude. 

Husk dog at der skal være plads til os alle og vi har forskellige opfattelser af, hvad der er støj. 

Så vis hensyn og skru ned for musikken, send ungerne ned på fællesarealerne - og giv hunden et kødben i munden.

Brug p-pladserne


Husk at fællesarelaerne ikke er til parkering. Et kort sporadisk stop skader ikke, men konsekvent parkering og kørsel over flere dage, slider på græsset. Plænerne kan ikke tåle, at der køres på dem hver dag. Så skal de repareres - og det koster os alle penge. Så brug parkeringslommerne.